Wędkarstwo, ryby, okresy ochronne ...

Wędkarstwo, ryby, okresy ochronne ...

Wędkarstwo jest to hobby, które polega na łowieniu ryb za pomocą wędki. Wyróżnia się sześć rodzajów wedkarstwa a są to: trolling, wędkarstwo podlodowe, muchowe, morskie, wędkarstwo spinningowe oraz wędkarstwo spławikowo-gruntowe. Aby wędkować na terenie Polski należy wyrobić sobie karte wędkarską oraz wykupić a także odprowadzać składki bądz wykupic pozwolenie na wędkowanie na danym łowisku. Wędkarstwo znane jest nam juz od tysiącleci niegdyś sport jedynie dla najbotszych grup społecznych, a w dzisiejszych czasach dla każdego kto ma odrobinę cierpliwości i samozaparcia. W czasach zaborów, a głównie w zaborze Austryjackim wędkarstwo szybko się rozwinęło ale nie był wtedy to rodzaj sportu i hobby gdzie panuje zasada złów i wypuść. Istnieja limity i okresy ochronne ryb. W tamtych czasach bogatsze warstwy społeczne łowiły ryby głównie po to, aby urozmaicić swój jadłospis i delektować się przeróżnymi potrawami z ryb uważanymi za przysmak. Dla ubogich złowienie ryby było często jedyną szansa na zjedzenie pożywnego, mięsnego posiłku. .

Tabela ryb:


Amur nie ma okresu ochronnego ani wywmiaru ochronnego dobowy limit połowu to 3 szt. * razem z boleniem, karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym, sandaczem, szczupakiem, brzaną. Belona nie podlega żadnemu okresowi ochronnemu, nie ma tez dobowego limitu połowu
Boleń Okres ochronny: 01.01 – 30.04 Wymiar ochronny: 40 cm Dobowy limit połowu: 3 szt. * razem z karpiem, lipieniem, amurem, sandaczem, szczupakiem, brzaną pstrągiem potokowym Brzana Okres ochronny: od 1 stycznia do 30 czerwca Wymiar ochronny: 40 cm Dobowy limit połowu: 3 szt. * razem z boleniem, karpiem, lipieniem, amurem, sandaczem, szczupakiem, pstrągiem potokowym
Certa Wymiar ochronny: 30 cm Dobowy limit połowu: 5 szt. * razem ze świnką Dorsz Okres ochronny: brak Wymiar ochronny: brak Dobowy limit połowu: brak
GłowacicaOkres ochronny: od 1 marca do 31 maja Wymiar ochronny: 70 cm Dobowy limit połowu: 1 szt. * limit tygodniowy (od poniedziałku do niedzieli) Jaź Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: do 25 cm Dobowy limit połowu: 10 szt. * razem z kleniem
Jelec Okres ochronny: brak Wymiar ochronny: 15 cm Dzienny limit połowu: 5 kg Karp Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: do 30 cm (nie dotyczy rzek) Dobowy limit połowu: 3 szt. * razem z boleniem, lipieniem, pstrągiem potokowym, amurem, sandaczem, szczupakiem, brzaną
Kleń Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: 25 cm Dobowy limit połowu: 10 szt.* łącznie z jaziem
Kr±p Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: nie ma Dobowy limit połowu: nie ma Leszcz okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: nie ma Dobowy limit połowu: nie ma
Lin Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: do 25 cm Dobowy limit połowu: 4 szt. * razem z sieją, węgorzem Lipień Okres ochronny: od 1 marca do 31 maja Wymiar ochronny: 30 cm Dobowy limit połowu: 3 szt. * razem z boleniem, karpiem, pstrągiem potokowym, amurem, sandaczem, szczupakiem, brzan±
Łosoś Wymiar ochronny: 35 cm Dobowy limit połowu: 2 szt. * razem z trocią Rekord Polski: 127 cm – 2006 r. (Wędkarski ¦wiat) Miętus Wymiar ochronny: na rzece Odrze od uj¶cia rzeki Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach 25 cm Okres ochronny: na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego Rekord Polski: 3.84 kg - 72 cm
Okoń Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: na wodach przybrzeżnych Bałtyku zarzadzanych przez Urzędy Morskie – 17 cm; Okręg Nadnotecki i Okręg Radomski PZW - 15 cm; Okręgi PZW: Częstochowski (zb. Poraj), Mazowiecki, Opolski, Poznański, Toruński - 18 cm. Dobowy limit połowu: nie ma Płoć Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: nie ma Dobowy limit połowu: nie ma
Pstr±g Wymiar ochronny: dla pstrąga potokowego - o 25 cm w Wi¶le i jej dopływach od jej Ľródeł do uj¶cia Sanu, w Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach -do 30 cm. Brak wymiaru ochronnego dla pstrąga tęczowego. Dobowy limit połowu: pstr±g potokowy - 3 szt. * razem z boleniem, karpiem, lipieniem, amurem, sandaczem, szczupakiem, brzan±. Pstr±ga tęczowy – 4 szt. Sandacz Okres ochronny: od 1 stycznia do 31 maja Wymiar ochronny: 45 cm Dobowy limit połowu: 3 szt. * razem z boleniem, karpiem, lipieniem, amurem, pstrągiem potokowym, szczupakiem, brzaną.
Sieja Okres ochronny: od 15 paĽdziernika do 31 grudnia Wymiar ochronny: do 35 cm Dobowy limit połowu: 4 szt. * razem z linem i węgorzem Sielawa Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: 18 cm Dobowy limit połowu: nie ma
Sum Okres ochronny: 1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od uj¶cia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja. Wymiar ochronny: 70 cm Dobowy limit połowu: 1 szt. Szczupak Okres ochronny: od 1 stycznia do 30 kwietnia. Wymiar ochronny: 45 cm *Okręg Katowicki PZW - 50 cm Dobowy limit połowu: 3 szt.
Świnka Okres ochronny: od 1 stycznia do 15 maja Wymiar ochronny: do 25 cm Dobowy limit połowu: 5 szt. * razem z cert± Tołpyga Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: nie ma Dobowy limit połowu: nie ma
Troć Okres ochronny: w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 paĽdziernika do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowi±zuje zakaz połowu troci w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 paĽdziernika do 31 grudnia. Wymiar ochronny: 35 cm Dobowy limit połowu: 2 szt. * razem z łososiem Ukleja Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: nie ma Dobowy limit połowu: nie ma
Węgorz Okres ochronny: nie ma Wymiar ochronny: do 40 cm Dobowy limit połowu: 4 szt. * razem z linem i sieją Wzdręga Okres ochronny: brak Wymiar ochronny: 15 cm Dobowy limit połowu: brak

Wojny świata toczyły sie od zarania dziejów

Wikingowie - wojownicy skandynawscy, którzy podejmowali różne wyprawy miedzy innymi rabunkowe i kupieckie. To wikingowie prawdopodobnie jako pierwsi postawili noge w Ameryce. Odkryli także Grenlandie. Podczas swoich wypraw opgrabili wiele państw przybrzeżnych ale wzbogacali sie także przez handel.
T 34 - radziecki czołg produkowany w czasie II wojny ¶wiatowej. Pierwszy czołg został wyprodukowany w 1938 roku uważany był za jeden z najlepszych czołgów swojej ery, podczas wojny był wielokrotnie ulepszany i przerabiany.
Wojsko Polskie - oddziały zbrojne Polski I, II, III Rzeczypospolitej
modelarstwo - modele czołgów i innych pojazdów historycznych z czasów wojen i nie tylko. Modelarstwo jest hobbym maj±cym wielu pasjonatów.
westerplatte - ofensywa niemiecka na Polske w 1939 roku, Pierwszego wrze¶nia armia III Rzeszy wkroczyła agresywnie na tereny Polski
Powstanie Warszawskie - Powstanie zorganizowane przez AK przeciwko wojskom niemieckim w 1944 roku, powstanie to miało nikł± szansę na wygranie z najeĽdzc±, może gdyby wojska radzieckie pomogły polakom powstanie skończyło sie dla nas lepiej.
Monte Casino - w 1944 roku odegrała sie tam bitwa aliantów z wojskami niemieckimi i włoskimi, na Monte Casino istnieje duży cmentarz, na którym spoczywa wielu Polskich żołnierzy bohaterów gin±c za kraj
Kawaleria - odziały wojskowe walcz±ce konno. Kawaleria w Polsce walczyła do czasów II wojny ¶wiatowej gdzie konie mechaniczne wyparły te żywe
Krzyżacy - Zakon powstały w XII wieku był to jeden z najwiekszych zakonów rycerskich w ¶redniowieczu, wielk± porażkę odniósł w bitwie pod Grunwaldem, w której Armia Polska zrównała z ziemi± krzyżaków
US Army - wojska l±dowe Stanów Zjednoczonych czyli amerykańskie siły zbrojne, Amerykanie s± najsilniejszymi siłami militarnymi na ¶wiecie
Bzura 2009 - Rekonstrukcja jednej z największych bitew kampani wrześniowej podczas II wojny światowej już 12-13 września w Brochowie zapraszamy!
wermacht - niemieckie siły zbrojne okresu III Rzeszy. Zostały utworzone 16 marca 1935 roku wbrew traktatowi wersalskiemu zastępuj±c Reichswehrę

Oprogramowanie Sybase

Sybase jest jedn± z największych na ¶wiecie firm, która dostarcza oprogramowanie i usługi do zarz±dzania i umobilniania informacji w przedsiębiorstwie. Dzięki rozwi±zaniom Sybase organizacje na całym ¶wiecie maj± możliwo¶ć bezpiecznego korzystania z informacji i udostępniania ich pracownikom, w każdym miejscu i za po¶rednictwem dowolnego urz±dzenia.

Bitwa nad bzurą - Bitwa obronna we wrześniu 1939 roku podczasz napaści zbrojnej Niemiec Hitlerwoskich na Polskę
PowerDesigner jest narzędziem opartym o metodologię inżynierii oprogramowania opracowan± przez Jamesa Martina
InfoMaker jest kompatybilny z następuj±cymi platformami i systemami operacyjnymi
SQL Anywhere działa we wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Profesjonalne oprogramowanie, istnieje możliwo¶c darmowego przetestowania tego programu
PowerBuilder umożliwia pisanie własnych funkcji lub korzystanie z istniej±cych napisanych w C++ lub innym języku, udostępnianych w plikach DLL
Design by Lathi